Špedičná činnosť je ťažiskovou činnosťou firmy Marcospedition a zaoberá sa týmito okruhmi:

-doprava od 3 do 25 ton brutto hmotnosti na plachtové kamióny v rámci Európy

-preprava tovaru podliehajúceho ADR na plachtové aj chladiarenské návesy

-ADR prepravy na malé i veľké vozidlá v rámci Európy

-nadrozmerné a ťažké prepravy v rámci Európy

- v menšom rozsahu zbernú prepravu na malé i veľké vozidlá

-sólo vozidlá do a z krajín západnej Európy

-vnútroštátne prepravy na malé i veľké vozidlá

-krátke prepravy do a z Čiech, Poľska, Rakúska a Maďarska

- prepravy veľkoobjemových tovarov do 120 cbm v rámci Európy

- prepravy chladiarenskými a izometrickými vozidlami v rámci Európy

- poradenské služby v oblasti dopravy, prepravy, colnej deklarácie

- vybrané poradenstvo v oblasti zabezpečovania obalovej techniky